مدرس این دوره فاطمه معدنی پژوهشگر ادبیات کودک است.

سرفصل ها:

- اهمیت انتخاب کتاب های مناسب  در علاقه مند کردن کودکان به مطالعه

- چگونگی انتخاب کتاب های ارزشمند برای کودکان

- نقش و استانداردهای تصویر در کتاب های کودکان

- ویژگی های محتوای مناسب در کتاب های کودکان