علاقه رو به رشد در علوم اطلاعات و تعامل انسان و رايانه، منجر به درك نقش مشارکت در تسهيل جست و جوي اطلاعات شد و در پي آن تحقيقات در حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشاركتي شكل گرفت. رفتار اطلاع‌یابی مشاركتي را تقاطع بازيابي اطلاعات با رشته‌هاي ديگر همچون تعامل انسان و رايانه، كار مشاركتي، آموزش مشارکتی و غیره ... مي‌دانند. معرفی حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشاركتي، اثرات متقابل آن در حوزه‌های دیگر و ارائه مطالعات صورت گرفته در این حوزه از اهداف این وبینار است. این وبینار کمک خواهد کرد تا محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با موضوعات به روز در این حوزه، برای مطالعه و پژوهش‌های بیشتر آشنا شود.